Selvet er ikke egoistisk

Giv dit ego en retning ellers kører det rundt med dig

Vi har to sider i os som for det meste smelter sammen til oplevelsen af jeg. Så længe vi ikke er bevidste om, at jeg består af et ego og et dybere selv, så fastholder vi gammel smerte  – og spreder den til andre. Vi indskrænker efter min opfattelse vores liv helt enormt.

Det dybe selv er medfødt. Egoet formes gennem livet.

Egoet hjælper os bl.a. til at overleve bland andre mennesker. Egoet indeholder også vores skyggesider, som forholder sig til angst – og dermed overlevelse. Det tegner med tiden vores personlighed.

Du kan lære dig bevidstheden om, hvornår og i hvor høj grad dit nu – altså øjeblikket er styret af dit ego.  Men hvorfor så det?

Fordi det kan være godt for dig selv, og især for andre, at dit ego ikke styrer dig, men at du styrer dit ego. Egoet har ofte en dagsorden, der kan være ret ulidelig og unødvendig. Egoet forhindrer også mange ting i dit liv. Eksempelvis fordi det fastholder dit billede af dig selv. Egoet låser din identitet og giver ikke selvet lov til at udvikle sig. Det egostyrede jeg bliver en klemme om dit liv og ikke en gave for andre, fordi dit jeg er ufri.

 

Dit dybe selv når det får lov til at være

Jo mere bevidst du er om tilstedeværelsen af dit ego, jo mere bevidst bliver du om selvet – eller værenstilstanden.

Selvet er en tilstand af ren væren. Der er ikke noget behov, ingen længsel eller krav. Derfor heller ikke noget savn. Du er i en tilstand af ren accept. Du er.

Det at slippe ethvert tænkeligt begær er svært. Egoet har forskanset sig (dig). Men hver gang det lykkes at slippe, øger du muligheden for at møde dit kærlige selv, det vil altid forsøge spirer frem.

 

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created them”.

                                                                                                                                  Albert Einstein[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *